Pozostałe

 W tym miejscu znajdą się wszystkie pozostałe aparaty i urządzenia mechaniczne