APARATY RADZIECKIE

Rosyjskie aparaty fotograficzne

Aparaty radzieckie
 
Aparaty fotograficzne były produkowane w różnych republikach ZSRR
W Rosji największymi zakładami były:
-KMZ ( KRASNOGORSKIJ  ZAWOD im. C.A. Zwieriewa)  pod Moskwą, tzn. Krasnogórski Zakład im. C.A Zwieriewa,
-LOMO ( Lenigradskoje Opticzesko Mechaniczeskoje Objedinienie), tzn. „Leningradzkie  Optyczno Mechaniczne Zjednoczenie”
Oprócz tych istniało jeszcze wiele małych zakładów.
 
Ukraina również miała dwa wielkie zakłady:
-Zakład im. F.E Dzierżyńskiego w Charkowie,
-Arsenal w Kijowie.
 
Białoruś miała zakład w Mińsku:
-BielOMO (Mińskij Mechaniczeskij Zawod), tzn. Miński Zakład Mechaniczny.